Tratare ape reziduale industriale


KMU – epurarea prin distilare a apelor industriale uzate. Mai sigură, mai ieftină, în instalaţii de ultimă generaţie, made in Germany.

Site-ul companiei KMU: www.kmu.com

Experienţa şi competenţa în domeniul epurării apelor industriale uzate şi al reciclării lor au un nume: KMU este încă din 1990 un garant pentru calitate înaltă, creativitate ştiinţifiă şi cercetare bazată pe experienţa practică. Înfiinţată în 1990 de Erich Hildebrandt, firma germană KMU UMWELTSCHUTZ GMBH s-a identificat încă de atunci cu ţelul urmărit: să ofere firmelor posibilitatea să devină independente de problematica apelor uzate prin reciclarea lor continuuă.

Astăzi firma numără peste 40 de angajaţi, a pus în funcţiune în toată lumea peste 1.000 de instalaţii care-şi aduc aportul la protecţia mediului şi este, începând din 2000, certificată conform DIN ISO 9001.
Sistemele produse de KMU se bazează pe tehnica distilării soluţiilor apoase uzate, care conţin uleiuri, săruri, metale grele şi impurităţi chimice provenite din diverse operaţii de prelucrare. Această tehnică cu perspective deosebite, înlocuieşte procesele chimice costisitoare de tratare a soluţiilor apoase uzate, cu procese fizice de distilare, sigure, eficiente, uşor de controlat şi automatizat.

În urma tratării apei uzate rezultă apă distilată şi o cantitate redusă de concentrat. Practic, cantitatea rămasă care trebuie eliminată este de sub 10%, ajungând în unele cazuri la 2-3%. Distilatul rezultat în urma condensării vaporilor se poate reutiliza în procese de fabricaţie sau, după verificare, se poate evacua în reţeaua de canalizare. Pentru completarea pierderilor inerente se poate folosi apa de ploaie.

Astfel se elimină costurile legate de alimentarea cu apă a proceselor tehnologice şi mai ales se reduc decisiv costurile legate de reciclarea apelor uzate, respectând cele mai severe legi de protecţie a mediului.

Instalaţiile PROWADEST®, produse ale firmei KMU, funcţionează complet automat, cu autocurăţire sunt programabile prin microprocesor şi necesită doar un control periodic vizual al funcţionării. Interiorul este accesibil prin capace de vizitare.

Capacitatea de prelucrare este între 10 – 4.000 litri distilat pe oră. Perioada de amortizare a investitţei, în cazul costurilor „normale“ de eliminare a deşeurilor, este de 1,5 – 2 ani.

Ele îşi găsesc aplicaţia în distilarea lichidelor de răcire-ungere, a soluţiilor apoase rezultate de la maşinile de spălat piese, de la maşini de prelucrare prin rectificare sau vibro-abrazare, a apelor reziduale din procesele tehnologice de turnare sub presiune, tratamente termice, acoperiri galvanice, vopsire, în general a soluţiilor cu un procent ridicat de apă şi care conţin substanţe care afectează mediul ambiant.

Instalaţiile moderne PROWADEST® realizează evaporarea soluţiei uzate la o depresiune de 600 mbar şi o temperatură de 86°C, urmată de comprimarea vaporilor rezultaţi la presiunea atmosferică şi temperatura de 120°C şi trecerea lor în această formă printr-un schimbător de căldură.

Utilizarea vaporilor soluţiei uzate, de tratat, ca agenţi de răcire în schimbătorul de căldură, face ca energia de condensare rezultată să fie folosită la evaporarea continuuă a soluţiei.

Reutilizarea acestei energii în interiorul instalaţiei duce la reducerea consumului energetic, pierderile fiind în principiu sub formă de energie radiată, consumul specific mediu fiind de doar 55-60kWh/m³.

Circulaţia forţată a vaporilor prin instalaţie realizează o concentrare continuuă a soluţiei uzate, evitându-se astfel şi depunerile, uscarea suprafeţei schimbătorului de căldură sau spumarea.

PROWADEST®/1 cu o capacitate de distilare de până la 4000 litri/h:
Schema de funcţionare:

APLICAŢII TIPICE:

Turnare sub presiune:

La turnarea sub presiune a reperelor din zinc, aluminiu şi magneziu se utilizează agenţi de separare care facilitează extragerea piesei din şabloanele sau matriţele de turnare.

Surplusul de agent de separare este eliminat sub formă de apă uzată. De asemenea, în multe ateliere de turnătorie, se prelucrează mecanic componentele, se debavurează, se spală pentru a putea oferi clientului un produs finit de calitate. Şi aici întâlnim ape uzate; acestea sunt poluate cu tenside, uleiuri şi abraziuni. Pentru epurarea acestor ape s-au dovedit optime instalaţiile de distilarePROWADEST®.

Elementele poluante din apele reziduale sau uzate se concentrează astfel până la cantităţi de cca 3% din cantitatea iniţială. Apa epurată se poate refolosi în procese industriale sau, după verificare, se poate evacua în reţeaua de canalizare.

Automatizarea instalaţiilor, care aproape că nu solicită supraveghere, constituie pentru operatorul din atelierul de turnătorie o alternativă deosebit de interesantă pentru reciclarea apelor industriale.

Atenţia sa se poate concentra astfel asupra producţiei, procesul de epurare a apelor industriale uzate putând funcţiona independent chiar şi la sfârşit de săptămănă.

Firma Laukötter-Gusstechnik GmbH din Wadersloh Germania, producător de nivel mondial de piese din magneziu şi aluminiu pentru automobile, tehnică medicală sau electronică a investit  în 2007  într-o instalaţie PROWADEST® pentru vaporizarea tuturor soluţiilor tehnologice apoase. Într-un raport de mediu de pe pagina de Internet a firmei se menţionează: „aceasta instalaţie modernă ne permite săreducem la minim cantitatea de lichide tehnologice uzate, cu un consum redus de energie, contribuind astfel decisiv la protecţia mediului ambiant.“

Tratamentul preliminar al suprafeţelor:

În industria de prelucrare a metalelor, majoritatea pieselor produse sunt murdărite cu uleiuri în timpul procesului de fabricaţie.

Degresarea acestor componente este adesea necesară pentru manipularea lor ulterioară. De asemenea, pentru vopsirea obişnuită sau cea în câmp electrostatic, suprafeţele pieselor trebuie să prezinte un grad de curăţare corespunzător. Degresarea cuprinde adesea fazele degresare – spălare – spălare.

Tratarea preliminară a suprafeţelor în vederea vopsirii este mult mai complexă. După degresare, componentele sunt spălate, apoi se poate proceda la fosfatare, băiţuire şi/sau pasivare. Între aceste faze de procesare, se efectuează clătirea cu apă. Lichidele de clătire astfel rezultate sunt murdărite cu uleiuri, săruri, chimicale şi necesită ulterior o operaţie de epurare sau evacuare.

Si în acest domeniu, tehnica de vaporizare PROWADEST® reprezintă cel mai înalt nivel al tehnicii actuale, cu perspective deosebite. În urma procesării apei uzate rezultă apă distilată şi o cantitate redusă de concentrat.

Distilatul obţinut se poate refolosi la instalaţiile de spălare a reperelor metalice, în instalaţiile de tratament preliminar. Gradul de puritate al distilatului, folosit la ultima spălare înainte de vopsire, garantează o suprafaţă curată şi implicit o bază adecvată pentru asigurarea aderenţei următorului strat.

Prelucarea metalelor:

În toate domeniile de prelucrare mecanică a metalelor, prin găurire, alezare, strunjire, frezare sau rectificare, se utilizează lichide de răcire-ungere pentru protejarea produsului şi asigurarea răcirii sculei. Prin aplicarea diverselor tehnologii se poate prelungi durata de folosire a acestora. După atingerea uzurii maxime a lichidelor, acestea trebuie eliminate. Dar unde?

Tehnica de vaporizare PROWADEST®şi-a dovedit şi în acest sens eficienţa economică. Având în vedere că lichidul de răcire-ungere are în componenţă de regulă cca. 5% ulei şi 95% apă, există astfel posibilitatea reducerii substanţiale a consumului de apă.

Costurile de eliminare la canal se reduc astfel drastic prin reciclarea lichidelor uzate. În practică, cantitatea rămasă de concentrat care necesită a fi eliminat este diminuată pînă la mai puţin de 10%.

Distilatul rezultat în urma vaporizării se poate utiliza pentru completarea pierderilor de apă din timpul procesului de producţie precum şi la producerea lichidelelor de răcire-ungere.

Galvanizare:

Firma CPV GALVANIKA, ofertant de servicii de galvanizare din Cehia cu un portofoliu de peste 350 de clienţi de renume, în special din industria de automobile, a  achiziţionat pentru secţiile de  producţie din Príbram si Zdánice două instalaţii PROWADEST® cu o capacitate de 18m³/zi, cu care rezolvă integral problema critică a soluţiilor de spălare.

Reciclarea metalelor:

Firma Lang GmbH & Co KG din Gaggenau, Germania, este specializată în reciclarea metalelor colectate de la diferiţi clienţi din industria contructoare de maşini, oferind servicii complete în acest sens.

Pentru tratarea prin distilare a soluţiilor rezultate dupa presarea şpanului, conţinând uleiuri, lichide de răcire-ungere, soluţii de spălare şi de la maşinile de vibro-abrazare, firma foloseşte cu succes o instalaţie PROWADEST®/1, care permite o concentrare a resturilor într-un slam  în proporţie de mai puţin de 10%. Pentru supravegherea şi controlul procesului este suficientă o persoană timp de 20 min. zilnic.

Alte domenii de aplicare: ateliere de prelucrări mecanice, tratamente termice, spălare piese, vibro-abrazare, …

Doriţi mai multe informaţii? Downloadaţi acum:


Tratarea prin distilare a apelor industriale uzate (articol publicat în revista Tehnică şi tehnologie)