Kea


Mică. Compactă. Cu eficienţă ridicată. Necesită un spaţiu redus de amplasare şi prezintă o tehnologie avansată, brevetată, oferind mutiple avantaje utilizatorului.

La fel ca toate instalaţiile produse de firma MAFAC, maşina KEA funcţionează pe principiul curăţirii pieselor prin spălare cu soluţii apoase.

Sistemul de spălare cu jet se roteşte în sens contrar coşului de alimentare cu piese, rotirea acestuia putând fi întreruptă sau redusă la o mişcare de balansare. Totodată, sistemul de spălare este prevăzut cu diuze cu jet plan şi integral, ceea ce permite spălarea punctuală prin impulsuri a pieselor, efectuându-se în paralel o curăţire eficientă a suprafeţelor lor.

Uscarea pieselor se realizează printr-un sistem de suflare cu aer cald, prin impulsuri, prin două ţevi care funcţionează alternativ.

Pentru prelungirea perioadei de folosire a băii, în interiorul acesteia se află un subansamblu compus dintr-o pâlnie de absorbţie conectată la un separator de ulei prin coalescenţă. Pentru optimizarea întreţinerii băii de spălare, pe lângă filtrul standard de şpan din interiorul acesteia, se mai poate monta şi un filtru fin, ceea ce face ca piesele curăţate să nu prezinte nici cele mai mici impurităţi.

Un argument în plus pentru utilizarea acestei maşini mici şi compacte este nivelul redus de zgomot, cu valori de numai 64 până la 71 dB (A), sistemul KEA fiind astfel foarte silenţios.

Doriţi mai multe informaţii? Downloadaţi acum:


Prospect Kea, engleza


Prospect Kea, franceza